Welsh in Cardiff Campus

If you are a Welsh speaker on a bilingual pathway and would like to find out more about Welsh Medium opportunities or you would like to learn Welsh during your studies, visit our Welsh language pages, alternatively you can email cymraeg@southwales.ac.uk to find out more.

Os ydych yn siaradwr Cymraeg ar lwybr dwyieithog ac yr hoffech wybod mwy am gyfleoedd Cyfrwng Cymraeg, neu os hoffech i ddysgu Cymraeg yn ystod eich astudiaethau, ewch i’n tudalennau iaith Gymraeg neu anfon ebost at cymraeg@southwales.ac.uk i ddarganfod mwy.